Samarbeid:
Interessegruppen samarbeider med Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund i organiseringen og utviklingen av ultralydkurs og utdanningsforløp.

Økonomi:
Interessegruppen er etablert som en ideell organisasjon hvor et eventuelt overskudd brukes til faglig utvikling, drift og kursvirksomhet. Styremedlemmene lønnes ikke for deltakelse i styrearbeid.
Drift av interessegruppen finansieres av annonseinntekter og eventuelle inntekter fra kongress og egne kurs.

Tilknytning til leverandører:
Interessegruppen skal ikke ha noen særskilt tilknytning til en spesiell leverandør, men driften av gruppen kan finansieres delvis av annonseinntekter på kurs/nettsider. Alle leverandører står likt og behandles likt. Alle leverandører gis like muligheter for profilering på kurs og nettsider.

Interessegruppens ledelse:
Interessegruppen ledelse skal ha minst 3 deltakere. 1 leder, en nestleder og 1 medlem. Det tilstrebes at ledelsen skal bestå av helsepersonell fra forskjellige yrkesgrupper innen privat praksis.

Ledelsen består i dag av:
Marius Fredriksen (leder)
Stein Dragland (nestleder)
Canh Le Nygaard
Edgeir Gunvordal

Interessegruppen drifter følgende plattformer:
Nettside: http://www.ultralydscanning.no
Instagram: @ultralydscanning
Facebook: Facebook event
Forum: Ultralydscanning i Norge – Forum (lukket forum hvor kun kursdeltakere får innpass)