Advancedd Modul 10

Ultralydveiledede prosedyrer

Dag 1 - fredag
Kurset tar for seg aktuelle metoder for internvensjonsbehandlinger med sonografisk veiledning. Metodene oppdateres fortløpende.
Kursets innhold vil gjennomgå revisjon årlig for å tilpasse seg forskning og nye metodikker.

Kursenes oppbygging:
Hver modul består av 2 dager undervisning fra 0900-1700 hvor det blir lagt opp til en blanding av teori og praksis.

Det vil legges opp til minst 1 veileder pr 6 deltakere for å sikre alle deltakerne optimal veiledning og oppfølging på kurset.

Det vil bli mulighet for hospitering hos godkjente veiledere mellom modulene.

09.00 – 09.15 Velkomst og informasjon
09.15 – 09.45 Tanker og filosofering omkring prosedyrer og intervensjoner
09.45 – 10.45 Kortison injektioner
10.45 – 11.00 Pause m/kaffe og frukt
11.00 – 11.15 Aspiration av leddvæske, cyster og seromer
11.15 – 11.30 Kontrastundersøkelser
11.30 – 11.45 Diagnostisk blokade med lokalbedøvelse
11.45 – 12.45 Hands on – 4 stasjoner

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Epidural injektioner
14.00 – 14.30 Nerverod blokader
14.30 – 15.00 HVI behandling av bursaer - HVI behandling av nerveskeder

15.00 – 15.15 Pause m/kaffe og frukt / snack

15.15 – 15.25 Botox
15.25 – 15.45 Proloterapi
15.45 – 16.15 Case # 1 (plenum, diskusjon av behandlingstiltak)
16.15 – 16.45 Case # 2 (plenum, diskusjon av behandlingstiltak)
16.45 – 17.00 Oppsamling og spørsmål


Dag 2 - lørdag
09.00 – 09.15 Kort oppsamling fra i går – spørsmål som er dukket opp?
09.15 – 09.45 Kalkskylling.
09.45 – 10.15 Dry needling - Needling av tendinopatier - Xylocain needling.
10.15 – 10.30 Pause m/kaffe og frukt.
10.30 – 11.15 Hyaluronsyre.
11.15 – 12.45 Hands on – 4 stasjoner.

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.15 PRP Praktisk / Demo.
14.15 – 14.45 Case # 3 (plenum, diskusjon av behandlingstiltak.)

14.45 – 15.00 Pause m/kaffe og frukt / snack

15.00 – 15.30 Case # 4 (plenum, diskusjon av behandlingstiltak.)
15.30 – 15.45 Utdaterte behandlingsmetoder - Polydocanol - HVI behandling av senevev.

15.45 – 16.00 Oppsamling og avslutning.

Utdanningens innhold:
En del av undervisningen vil være rettet mot avansert diagnostikk av muskel- og skjelett lidelser. Kursene bygger derfor på ultralyd advanced modul 4-9.

Områder som blir berørt:
Seleksjon av pasienter som egner seg for de forskjellige prosedyrene

Medikamentlære
Teknisk gjennomføring av prosedyrene

Det blir undervist i injeksjonsterapi og ultralydveiledede prosedyrer:

 • Kortisoninjeksjoner
 • Diagnostiske blokader med lokalbedøvelse
 • Skleroserende injeksjoner
 • Hyaluronsyre injeksjoner
 • Kalkskylling
 • Needling av tendinopatier
 • Needling av kalsifikasjoner
 • Aspirasjoner av cyster
 • Kontrastundersøkelser
 • HVI behandling av bursaer
 • HVI behandling av nerveskjeder
 • HVI behandling av paratenon
 • Nerverot blokader
 • Epidural injeksjoner
 • Botox

Slutt 16.30.

LINK TIL PÅMELDING FINNER DU UNDER HVERT KURS I KALENDEREN, ETTERHVERT SOM KURSDATO FASTSETTES.


Advanced Eksamen

Advanced eksamen gjennomføres ved at man stiller med egen «pasient/demo» som vil benyttes under eksamineringen. Det vil være en praktisk, teoretisk og muntlig eksamensform der kandidaten må vise til svært god kunnskap om ultralyd og være erfaren og trygg i sine undersøkelser.

Det trekkes oppgaver som man blir eksaminert i. Eksamen må være bestått for å bli godkjent som spesialist i muskel- og skjelett. Det vil fremgå på spesialistgodkjenningen hvilke kvalifikasjoner man er eksaminert i.

Man kan velge å gå opp til eksamen i overekstremitet, underekstremitet eller begge deler. Samlet eksamenstid er ca 2 timer. Du får sensur rett etter endt eksamen.