Fondets formål

Fondets formål er å yte:

  • Støtte til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter.
  • Støtte/stipend til utdanning av instruktører i forbindelse med denne etter- og videreutdannings-virksomhet.
  • Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanningen.
  • Støtte til andre formål som har sammenheng med fysioterapeuters etter- og videreutdanning.

Fondets økonomi

Fysiofondet tildeles midler med hjemmel i folketrygdloven.. Fra 2006 overføres et kronebeløp som reguleres ved de årlige takstforhandlingene.

Hvem får støtte fra Fysiofondet

Fysiofondet gir støtte til fysioterapi-organisasjonens etterutdanningstilbud, det gjelder NFF, NMF og PFF.
For PFF sin del gis det direkte støtte til etterutdanningen i Ultralyd-diagnostikk.
Videre gir Fysiofondet støtte til autoriserte fysioterapeuter som har daglig virke i Norge. Du kan lese nærmere om Fysiofondets virksomhet og hva du kan søke på Fysiofondets nettsted og i Søknadsportalen kan du opprette en søknad. Her finner du også søknadsbetingelser og frister.

Nærmere om søknad av støtte

Støtte til etterutdanningen i Ultralyd-diagnostikk søkes i form av «reisestipend». Det søkes om støtte til flere moduler samlet etter at utdanningstiltaket er avsluttet, og det vil være naturlig å søke etter avlagt Basic eksamen og avlagt Advanced eksamen. Det er litt forskjellige regler for utdanning som er påbegynt i 2023 eller i 2024, årstallet for påbegynnelsen velger du i søknadsportalen under «Utlysninger». Søknaden må sendes senest 3 måneder etter at tiltaket er avsluttet.
Det gis støtte til følgende utgifter som skal dokumenteres.

Reiseutgifter – støttes med maksimalt kr. 10 000
• Fly-/tog-/buss-/T-banebillett – (Taxi, parkering, leiebil og mat og drikke dekkes ikke.)
• Bompenger
• Ferje
• Privatbil: kr 3,50 pr. km
Overnattingsutgifter – støttes med maksimalt kr. 8 000
• Hotell: inntil kr 1000 pr. døgn

Søknad
Sendes digitalt i søknadsportalen. Det skal vedlegges (lastes opp):
Dokumentasjon på utgifter (kvittering, kontoutskrift o.l.)
Dokumentasjon på deltakelse (kursbevis, påmelding, betalt kursavgift e.l.)
Rapport og regnskap ligger som en integrert del av søknadsskjemaet.
Alle dokumenter må lastes opp som PDF-filer.

Utfyllende informasjon

Du kan finne utfyllende informasjon om de forskjellige stipendkategoriene på Fysiofondets webside.
De stipendkategorier som til enhver tid er søkbare finnes under utlysninger i Fysiofondets søknadsportal.