Advancedd Modul 4

Ankel og Fot

Dag 1 - fredag
09.00 - 09.30 Siden sist. Erfaringer, etc.
09.30 - 12.30 Teoretisk og praktisk gjennomgang av undersøkelser / tester, overuse og overload av ankel og fot samt demo ankel og fotskanning.

- Workshop – Klinisk undersøkelse + Ultralydsdiagnostikk ankel og fot.
- Teori om patologi i ankel og fot.

12.30 - 13.15 Lunch

13.30 - 14.30 Pasienter til undersøkelse #1
14.30 - 15.30 Gjennomgang og presentasjon av funn i plenum.
15.30 - 16.30 Pasienter til undersøkelse #2
16.30 - 17.30 Gjennomgang og presentasjon av funn i plenum.


Dag 2 - lørdag
09.00 - 09.30 Oppsummering av dag 1.
09.30 - 12.30 Teoretisk og praktisk gjennomgang av spesialundersøkelser av ankel samt demo ankelskanning for spesielle lesjoner.

- Workshop - Injeksjonsbehandling og teknisk håndtering av nål og probe. - Teori om sjelden patologi i ankel og fot.

12.30 - 13.15 Lunch
13.30 - 14.30 Pasienter til undersøkelse #5
14.30 - 15.30 Gjennomgang og presentasjon av funn i plenum.
15.30 - 16.30 Gruppearbeid med pasientcase samt skrive ferdig rapporter på pasientene.

LINK TIL PÅMELDING FINNER DU UNDER HVERT KURS I KALENDEREN, ETTERHVERT SOM KURSDATO FASTSETTES.


Advanced Eksamen

Advanced eksamen gjennomføres ved at man stiller med egen «pasient/demo» som vil benyttes under eksamineringen. Det vil være en praktisk, teoretisk og muntlig eksamensform der kandidaten må vise til svært god kunnskap om ultralyd og være erfaren og trygg i sine undersøkelser.

Det trekkes oppgaver som man blir eksaminert i. Eksamen må være bestått for å bli godkjent som spesialist i muskel- og skjelett. Det vil fremgå på spesialistgodkjenningen hvilke kvalifikasjoner man er eksaminert i.

Man kan velge å gå opp til eksamen i overekstremitet, underekstremitet eller begge deler. Samlet eksamenstid er ca 2 timer. Du får sensur rett etter endt eksamen.