Komiteen i allmennmedisin.

  • Komiteen i allmennmedisin har godkjent Basic kursene med 20 poeng som emnekurs/klinisk i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen.
  • Komiteen i ortopedisk kirurgi godkjenner Basic kursene med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Fysikalsk medisin og rehabilitering: Basic kursene godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Revmatologi: Basic kursene godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.
  • Advanced kursene søkes fortløpende godkjent for de 4 aktuelle spesialitetene i legeforeningen.

Godkjenning av Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

  • Basic kursene gir godkjent 18 timer undervisning i forbindelse med tittelen Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd.
  • Advanced kursene gir godkjent 14 timer undervisning i forbindelse med tittelen Spesialist i Muskel og Skjelett Ultralyd.
  • Kurstimene er godkjent som faglig oppdatering i forbindelse med vedlikehold av tittelen Spesialist i Muskel og Skjelett Fysioterapi med henholdsvis 14 og 18 timer.

Godkjenning Norges Naprapatforbund.

Norges Naprapatforbund godkjenner enkelte kurs med 6 poeng (for 2 dager) i sitt poengsystem for videreutdanning.
Du kan se hvilke kurs dette gjelder i deres kurskalender her: https://naprapat.no/utdanning/poenggivende-kurs/