Skip to content

Basic kurs

IUPP arrangerer, sammen med PFF og FUA, Basic ultralydkurs for helsepersonell  som ønsker å lære MSK ultralyd. Kursene gir tellende poeng hos PFF og er godkjent for poeng/timer hos Legeforeningen. Basic Modulene kan gjennomføres i vilkårlig rekkefølge.

Velkommen til spennende og fremtidsrettet kompetanseheving

Basic kursenes fokus

  • Å kunne identifisere normale anatomiske strukturer i de aktuelle kroppsdeler
  •  Å kunne påvise og beskrive spesifikke ultralydskanninger
  •  Å kunne identifisere og diagnostisere relevante funn, som understøtter den kliniske undersøkelsen
  •  Å kunne utføre i alt min. 100 skanninger/projeksjoner selvstendig. Skanningene/projeksjonene gjennomgås først, deretter jobber man med disse i grupper på 3 (evt. 2) under supervisjon og til sist skal de godkjennes.

basic modul 1

ankel

Modulen inneholder 4 timer teori, og 10 timer praktisk undervisning i ultralydskanning. Eksamenstid er beregnet til ca 2 timer.

Advanced modul 6 - Skulder

basic modul 2

Skulder, albue og hånd

Modulen inneholder 4 timer teori, og 10 timer praktisk undervisning i ultralydskanning. Eksamenstid er beregnet til ca 2 timer.

Advanced modul 9 - Hofte

basic modul 3

Hofte, lysk, rygg og mage

Modulen inneholder 4 timer teori, og 10 timer praktisk undervisning i ultralydskanning. Eksamenstid er beregnet til ca 2 timer.

Eksamen

Etter godkjent basic kursrekke så kan kandidaten melde seg opp til basic eksamen i muskel- og skjelett ultralyd. Kandidaten må kunne dokumentere minst 12 mnd ultralydpraksis før eksamen kan gjennomføres. Praksisen kan gjennomføres parallellt med basicmodulene.

Eksamen består av en pasientcase hvor man får 1 time til undersøkelse og rapportskriving. Kandidaten må så presentere sin rapport og undersøkelse til en intern og en ekstern sensor som bedømmer gjennomføringen til bestått eller ikke-bestått.

Samlet eksamenstid er da 2 timer. Ved godkjent basic eksamen så blir kandidaten markedsført med sin kompetanse på www.ultralydscanning.no og kan benytte tittelen «Sertifisert innen muskel- og skjelett ultralyd.»

Etter våre kurs sier deltagere:

Gjennom kursrekken kommer du i kontakt med uhyre dyktige folk som veileder og villig deler av erfaring. Terskelen for å sende en SMS, epost eller ta en telefon er lav, og man er aldri redd for å "drite seg ut". Dette er kanskje spesielt viktig den første perioden man begynner med ultralyd.
Ultralydscanning referanser - Henrik Banne
Henrik Banne
Fysioterapeut
Fantastisk gode kurs! God balansen mellom teori og praksis. Flinke og trivelige veiledere. Ultralyd er et nyttig diagnoseverktøy som har gjort praksisen mere spennende, og bedret kommunikasjonen med både pasienter og fastlegene.
Ultralydscanning referanser - Tomas
Tomas Sundelin
Naprapat
Min kliniske hverdag er i stor grad forandret etter at jeg tok i bruk diagnostisk ultralyd. Det er en bratt læringskurve og krever at man VIL bli god, men med god undervisning gitt av dyktige veiledere fra UIPP går det lettere. Daglig gjør jeg undersøkelser og støtter meg til ultralyd både for diagnostikk og oppfølging av pasienter. Det er et utmerket verktøy for raskere å gi en sikrere diagnose.
Ultralydscanning referanser - Christian
Christian Lunow
Kiropraktor MNKF

Samarbeidspartnere

IUPP er et samarbeid mellom Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA).

© Alle rettigheter: Ultralydscanning.no / PFF