Skip to content

Advanced Modul 4

Ankel og Fot

Dag 1 - fredag

09.00 - 09.30 Siden sist. Erfaringer, etc.
09.30 - 12.30 Teoretisk og praktisk gjennomgang av undersøkelser / tester, overuse og overload av ankel og fot samt demo ankel og fotskanning.

- Workshop – Klinisk undersøkelse + Ultralydsdiagnostikk ankel og fot.
- Teori om patologi i ankel og fot.

12.30 - 13.15 Lunch

13.30 - 14.30 Pasienter til undersøkelse #1
14.30 - 15.30 Gjennomgang og presentasjon av funn i plenum.
15.30 - 16.30 Pasienter til undersøkelse #2
16.30 - 17.30 Gjennomgang og presentasjon av funn i plenum.

Dag 2 - lørdag

09.00 - 09.30 Oppsummering av dag 1.
09.30 - 12.30 Teoretisk og praktisk gjennomgang av spesialundersøkelser av ankel samt demo ankelskanning for spesielle lesjoner.

- Workshop - Injeksjonsbehandling og teknisk håndtering av nål og probe. - Teori om sjelden patologi i ankel og fot.

12.30 - 13.15 Lunch

13.30 - 14.30 Pasienter til undersøkelse #5
14.30 - 15.30 Gjennomgang og presentasjon av funn i plenum.
15.30 - 16.30 Gruppearbeid med pasientcase samt skrive ferdig rapporter på pasientene.

LINK TIL PÅMELDING FINNER DU UNDER HVERT KURS I KALENDEREN, ETTERHVERT SOM KURSDATO FASTSETTES.​​

Advanced Eksamen

Advanced eksamen gjennomføres ved at man stiller med egen «pasient/demo» som vil benyttes under eksamineringen. Det vil være en praktisk, teoretisk og muntlig eksamensform der kandidaten må vise til svært god kunnskap om ultralyd og være erfaren og trygg i sine undersøkelser.

Det trekkes oppgaver som man blir eksaminert i. Eksamen må være bestått for å bli godkjent som spesialist i muskel- og skjelett. Det vil fremgå på spesialistgodkjenningen hvilke kvalifikasjoner man er eksaminert i.

Man kan velge å gå opp til eksamen i overekstremitet, underekstremitet eller begge deler. Samlet eksamenstid er ca 2 timer. Du får sensur rett etter endt eksamen.

Kurs 2023
Kurskalender & påmelding

Link til påmelding vil bli lagt ut under hvert kurs fortløpende, når det er klart.  Priser er oppført under hvert kurs.

Undervisningen i ultralyd legges sentralt til Oslo for å sikre god tilgjengelighet for hele landet og forutsigbare driftsvilkår.

Kursene er som regel fra fredag morgen til lørdag kveld. For medlemmene i PFF og FUA vil kursavgiften rabatteres slik gjøres også for forbundets andre kursrekker.

Medlemmer fra andre forbund eller fysioterapeuter uten forbundstilknytning samt annet helsepersonell er også velkomne på kursene da vi mener at det er en styrke for faggruppene å møtes på denne måten og utveksle kunnskap og erfaring og bryte ned fordommer om hverandres utdanning og yrke.

Hofte, rygg og mage
Tid:
Fredag 20.01.2023 09.00 – 19.00
Lørdag 21.01.2023 09.00 – 16.00
Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge
Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA)
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,-
(subsidiert av fysiofondet)
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Fot, ankel
Tid:
Fredag 03.02.2023 09.00 – 17.00
Lørdag 04.02.2023 09.00 – 16.00
Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge
Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA)
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,-
(subsidiert av fysiofondet)
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Skulder

Mandag 13.03.2023 08.00 – 11.00 og 16.00 -20.00
Tirsdag 14.03.2023 08.00 – 11.00 og 16.00 -20.00

Sted:Trysil
Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA)
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,-
(subsidiert av fysiofondet)
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Kne

Tid:
Fredag 14.04.2023 09.00 – 17.00
Lørdag 15.04.2023 09.00 – 16.00
Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge
Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA)
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,-
(subsidiert av fysiofondet)
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Kne, ankel, fot
Tid:
Fredag 12.03.2023 09.00 – 19.00
Lørdag 13.03.2023 09.00 – 16.00
Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge
Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA)
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,-
(subsidiert av fysiofondet)
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Albue

Tid: 
Fredag 18.08.2023 09.00 – 17.00 
Lørdag 19.08.2023 09.00 – 16.00

Sted: 
Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris
Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Skulder, albue, hånd

Tid:
Fredag 15.09.2023 09.00 – 19.00
Lørdag 16.09.2023  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Hofte, rygg og mage
Tid:
Fredag 10.11.2023 09.00 – 19.00
Lørdag 11.11.2023 09.00 – 16.00
Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge
Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA)
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,-
(subsidiert av fysiofondet)
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Hofte

Tid: 
Fredag 24.11.2023 09.00 – 17.00 
Lørdag 25.11.2023 09.00 – 16.00

Sted: 
Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris
Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Kne, ankel, fot
Tid:
Fredag 08.12.2023 09.00 – 19.00
Lørdag 09.12.2023 09.00 – 16.00
Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge
Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,-
(subsidiert av fysiofondet og PFF)
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA)
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,-
(subsidiert av fysiofondet)
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Mer info og påmelding

Samarbeidspartnere

IUPP er et samarbeid mellom Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA).

© Alle rettigheter: Ultralydscanning.no / PFF