Skip to content

Advanced Modul 10

Ultralydveiledede prosedyrer

Dag 1 - fredag

Kurset tar for seg aktuelle metoder for internvensjonsbehandlinger med sonografisk veiledning. Metodene oppdateres fortløpende.
Kursets innhold vil gjennomgå revisjon årlig for å tilpasse seg forskning og nye metodikker.

Kursenes oppbygging:
Hver modul består av 2 dager undervisning fra 0900-1700 hvor det blir lagt opp til en blanding av teori og praksis.

Det vil legges opp til minst 1 veileder pr 6 deltakere for å sikre alle deltakerne optimal veiledning og oppfølging på kurset.

Det vil bli mulighet for hospitering hos godkjente veiledere mellom modulene.

09.00 – 09.15 Velkomst og informasjon
09.15 – 09.45 Tanker og filosofering omkring prosedyrer og intervensjoner
09.45 – 10.45 Kortison injektioner
10.45 – 11.00 Pause m/kaffe og frukt
11.00 – 11.15 Aspiration av leddvæske, cyster og seromer
11.15 – 11.30 Kontrastundersøkelser
11.30 – 11.45 Diagnostisk blokade med lokalbedøvelse
11.45 – 12.45 Hands on – 4 stasjoner

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.00 Epidural injektioner
14.00 – 14.30 Nerverod blokader
14.30 – 15.00 HVI behandling av bursaer - HVI behandling av nerveskeder

15.00 – 15.15 Pause m/kaffe og frukt / snack

15.15 – 15.25 Botox
15.25 – 15.45 Proloterapi
15.45 – 16.15 Case # 1 (plenum, diskusjon av behandlingstiltak)
16.15 – 16.45 Case # 2 (plenum, diskusjon av behandlingstiltak)
16.45 – 17.00 Oppsamling og spørsmål

Dag 2 - lørdag

09.00 – 09.15 Kort oppsamling fra i går – spørsmål som er dukket opp?
09.15 – 09.45 Kalkskylling.
09.45 – 10.15 Dry needling - Needling av tendinopatier - Xylocain needling.
10.15 – 10.30 Pause m/kaffe og frukt.
10.30 – 11.15 Hyaluronsyre.
11.15 – 12.45 Hands on – 4 stasjoner.

12.45 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.15 PRP Praktisk / Demo.
14.15 – 14.45 Case # 3 (plenum, diskusjon av behandlingstiltak.)

14.45 – 15.00 Pause m/kaffe og frukt / snack

15.00 – 15.30 Case # 4 (plenum, diskusjon av behandlingstiltak.)
15.30 – 15.45 Utdaterte behandlingsmetoder - Polydocanol - HVI behandling av senevev.

15.45 – 16.00 Oppsamling og avslutning.

Utdanningens innhold:
En del av undervisningen vil være rettet mot avansert diagnostikk av muskel- og skjelett lidelser. Kursene bygger derfor på ultralyd advanced modul 4-9.

Områder som blir berørt:
Seleksjon av pasienter som egner seg for de forskjellige prosedyrene

Medikamentlære
Teknisk gjennomføring av prosedyrene

Det blir undervist i injeksjonsterapi og ultralydveiledede prosedyrer:
 • Kortisoninjeksjoner
 • Diagnostiske blokader med lokalbedøvelse
 • Skleroserende injeksjoner
 • Hyaluronsyre injeksjoner
 • Kalkskylling
 • Needling av tendinopatier
 • Needling av kalsifikasjoner
 • Aspirasjoner av cyster
 • Kontrastundersøkelser
 • HVI behandling av bursaer
 • HVI behandling av nerveskjeder
 • HVI behandling av paratenon
 • Nerverot blokader
 • Epidural injeksjoner
 • Botox


Slutt 16.30.

LINK TIL PÅMELDING FINNER DU UNDER HVERT KURS I KALENDEREN, ETTERHVERT SOM KURSDATO FASTSETTES.​​

Advanced Eksamen

Advanced eksamen gjennomføres ved at man stiller med egen «pasient/demo» som vil benyttes under eksamineringen. Det vil være en praktisk, teoretisk og muntlig eksamensform der kandidaten må vise til svært god kunnskap om ultralyd og være erfaren og trygg i sine undersøkelser.

Det trekkes oppgaver som man blir eksaminert i. Eksamen må være bestått for å bli godkjent som spesialist i muskel- og skjelett. Det vil fremgå på spesialistgodkjenningen hvilke kvalifikasjoner man er eksaminert i.

Man kan velge å gå opp til eksamen i overekstremitet, underekstremitet eller begge deler. Samlet eksamenstid er ca 2 timer. Du får sensur rett etter endt eksamen.

Kurs 2022
Kurskalender & påmelding

Det har blitt litt endringer i kursdatoene pga koronasituasjonen.

Link til påmelding finner du under hvert kurs i kalenderen. Mer info og påmelding kommer for kursene i 2022.

Undervisningen i ultralyd legges sentralt til Oslo for å sikre god tilgjengelighet for hele landet og forutsigbare driftsvilkår.

Kursene er som regel fra fredag morgen til lørdag kveld. For medlemmene i PFF og FUA vil kursavgiften rabatteres slik gjøres også for forbundets andre kursrekker.

Medlemmer fra andre forbund eller fysioterapeuter uten forbundstilknytning samt annet helsepersonell er også velkomne på kursene da vi mener at det er en styrke for faggruppene å møtes på denne måten og utveksle kunnskap og erfaring og bryte ned fordommer om hverandres utdanning og yrke.

Priser forefinnes under hvert kurs.

Skulder, albue, hånd

Tid:
Fredag 07.01.2022 09.00 – 19.00
Lørdag 08.01.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Fot, ankel

Tid:
Fredag 04.02.2022 09.00 – 17.00
Lørdag 05.02.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Albue

Tid:
Søndag 13.03.2022 15.00 – 20.00
Mandag 14.03.2022  08.00 – 11.00 og 16.00 -20.00

Sted:Trysil

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Kne

Tid:
Tirsdag 15.03.2022 08.00 – 11.00 og 16.00-20.00
Onsdag 16.03.2022  08.00 – 11.00 og 16.00-19.00

Sted:Trysil

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Skulder

Tid:
Fredag 01.04.2022 09.00 – 17.00
Lørdag 02.04.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Hofte, rygg og mage

Tid:
Fredag 29.04.2022 09.00 – 19.00
Lørdag 30.04.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Kne, ankel, fot

Tid:
Fredag 02.09.2022 09.00 – 19.00
Lørdag 03.09.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Påmelding

Informasjon om konferansen

Påmelding

Håndledd og hånd

Tid: 
Fredag 28.10.2022 09.00 – 17.00 
Lørdag 29.10.2022 09.00 – 16.00

Sted: 
Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris
Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Skulder, albue, hånd

Tid:
Fredag 11.11.2022 09.00 – 19.00
Lørdag 12.11.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Påmelding

Samarbeidspartnere

IUPP er et samarbeid mellom Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA).

© Alle rettigheter: Ultralydscanning.no / PFF