Skip to content

Fra Basic til Spesialist

Basic kursene inneholder 3 moduler. Advanced kursene har 8 moduler. Kursene kan gjennomføres i valgfri rekkefølge, men alle Basic kursene må tas før man kan starte opp på Advanced. 
Tittelen Spesialist i MSK ultralyd krever at Basic- og Advanced kursene, modul 1-9, er gjennomført inkl. eksamen. I tillegg må pasientcaser være innlevert, og hospitering og observasjoner gjennomført.

Vårt mål med utdanningen.

Vårt primærmål er å utdannne spesialister i muskel- og skjelett ultralyd i privat fysioterapipraksis. Videre å sikre at ultralydpraktiserende behandlere innehar de rette kvalifikasjoner til å benytte ultralyd på en sikker og faglig forsvarlig måte.

Ultralyd er på full fart inn i primærhelsetjenesten grunnet bedre kursmuligheter og reduserte priser på diagnostisk utstyr, og er av mange sett på som en metode å skille seg fra mengden.

Kurs i ultralydscanning
Spesialistutdannelsen starter her

Basic kurs

I Basic-modulene gis deltagerne en introduksjon til ultralydsskanning i privat praksis og demonstrasjoner av skanner. Alle modulene har workshop-sekvenser, der deltagerne får rikelig anledning til å prøve ut det teoretiske gjennom en rekke praktiske øvelser.

Spesialistutdannelsen fortsetter her

Advanced kurs

Advanced-modulene bygger videre på den teoretiske kunnskapen fra Basic-kursene. Vi byr på dybdeforståelse for anatomien, patologi, workshops, kliniske, spesial- og pasientundesøkerlser, presentasjon i plenum av av funn, diagnostikkarbeid, gruppearbeid og pasientcase  står på programmet.

Krav til tittel som Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd

Krav til grunnutdanning:

 • Høgskoleutdanning i fysioterapi (3 år)
 • Turnustjeneste (1 år)
 • Offentlig godkjenning som fysioterapeut (autorisasjon)

Spesialistutdanningen krever:

 • Gjennomført Basic kurs (modul 1-3) i regi av PFF.
 • Fått godkjent 10 skriftlige case-innleveringer
 • Bestått Basic eksamen
 • Gjennomført Advanced kurs (modul 4-9) i regi av PFF
 • Fått godkjent 12 pasientcaser fra Advanced modulene
 • Bestått Advanced eksamen
 • Hospitert 3 x 8 timer ved godkjent praksissted for ultralyd
 • Observert skopisk kirurgi på skulder, hofte, kne og ankel
 • Gjennomført OMI kurs 1a til 3 b eller liknende utdanning i klinisk diagnostikk

Det kreves også at man gjennomfører kurs i forskningsmetode innen 5 år etter godkjenning som spesialist.

Spesialistsøknad:

Etter gjennomført spesialistutdanning kan kandidaten sende inn relevant dokumentasjon til spesialistrådet for godkjenning. Når all dokumentasjon foreligger så vil kandidaten bli utevnt til Spesialist i Muskel- og Skjelett Ultralyd. Tittelen er en forbundsegen spesialisttittel i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Kun medlemmer i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund kan søke om spesialistgodkjenning.

Vedlikehold av spesialisttittelen:

Gjennomføre minst 8 timer dokumentert faglig oppdatering hvert år i hele spesialistperioden. Dokumentasjon må årlig sendes til spesialistrådet for godkjenning.

Følgende muligheter finnes:

 • Hospitere på godkjent praksisplass
 • Delta på ultralydkongress
 • Delta på ultralyd temakurs
 • Delta på Advanced kurs
Kurs 2022
Kurskalender & påmelding

Det har blitt litt endringer i kursdatoene pga koronasituasjonen.

Link til påmelding finner du under hvert kurs i kalenderen. Mer info og påmelding kommer for kursene i 2022.

Undervisningen i ultralyd legges sentralt til Oslo for å sikre god tilgjengelighet for hele landet og forutsigbare driftsvilkår.

Kursene er som regel fra fredag morgen til lørdag kveld. For medlemmene i PFF og FUA vil kursavgiften rabatteres slik gjøres også for forbundets andre kursrekker.

Medlemmer fra andre forbund eller fysioterapeuter uten forbundstilknytning samt annet helsepersonell er også velkomne på kursene da vi mener at det er en styrke for faggruppene å møtes på denne måten og utveksle kunnskap og erfaring og bryte ned fordommer om hverandres utdanning og yrke.

Priser forefinnes under hvert kurs.

Skulder, albue, hånd

Tid:
Fredag 07.01.2022 09.00 – 19.00
Lørdag 08.01.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Fot, ankel

Tid:
Fredag 04.02.2022 09.00 – 17.00
Lørdag 05.02.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Albue

Tid:
Søndag 13.03.2022 15.00 – 20.00
Mandag 14.03.2022  08.00 – 11.00 og 16.00 -20.00

Sted:Trysil

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Kne

Tid:
Tirsdag 15.03.2022 08.00 – 11.00 og 16.00-20.00
Onsdag 16.03.2022  08.00 – 11.00 og 16.00-19.00

Sted:Trysil

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Skulder

Tid:
Fredag 01.04.2022 09.00 – 17.00
Lørdag 02.04.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Hofte, rygg og mage

Tid:
Fredag 29.04.2022 09.00 – 19.00
Lørdag 30.04.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Info på Facebook

Påmelding

Kne, ankel, fot

Tid:
Fredag 02.09.2022 09.00 – 19.00
Lørdag 03.09.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Påmelding

Informasjon om konferansen

Påmelding

Håndledd og hånd

Tid: 
Fredag 28.10.2022 09.00 – 17.00 
Lørdag 29.10.2022 09.00 – 16.00

Sted: 
Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris
Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Skulder, albue, hånd

Tid:
Fredag 11.11.2022 09.00 – 19.00
Lørdag 12.11.2022  09.00 – 16.00

Sted: Apexklinikken, Oslo, Norge

Pris: Fysioterapeut Medlemmer PFF Kr. 6.200,- 
(subsidiert av fysiofondet og PFF) 
FUA medlemmer Kr. 7.970,-
(subsidiert av PFF/FUA) 
Andre fysioterapeuter Kr. 7.970,- 
(subsidiert av fysiofondet) 
Annet helsepersonell Kr. 9.275,-

Påmelding

Etter våre kurs sier deltagere:

Gjennom kursrekken kommer du i kontakt med uhyre dyktige folk som veileder og villig deler av erfaring. Terskelen for å sende en SMS, epost eller ta en telefon er lav, og man er aldri redd for å "drite seg ut". Dette er kanskje spesielt viktig den første perioden man begynner med ultralyd.
Ultralydscanning referanser - Henrik Banne
Henrik Banne
Fysioterapeut
Fantastisk gode kurs! God balansen mellom teori og praksis. Flinke og trivelige veiledere. Ultralyd er et nyttig diagnoseverktøy som har gjort praksisen mere spennende, og bedret kommunikasjonen med både pasienter og fastlegene.
Ultralydscanning referanser - Tomas
Tomas Sundelin
Naprapat
Min kliniske hverdag er i stor grad forandret etter at jeg tok i bruk diagnostisk ultralyd. Det er en bratt læringskurve og krever at man VIL bli god, men med god undervisning gitt av dyktige veiledere fra IUPP går det lettere. Daglig gjør jeg undersøkelser og støtter meg til ultralyd både for diagnostikk og oppfølging av pasienter. Det er et utmerket verktøy for raskere å gi en sikrere diagnose.
Ultralydscanning referanser - Christian
Christian Lunow
Kiropraktor MNKF

«God undervisning av dyktige kursinstruktører som villig deler av egen erfaring!»

Instruktører

Marius Fredriksen

Marius Fredriksen

Ultralyd har revolusjonert min praksis! Jeg opplever at det gir gode behandlingsforløp og fornøyde pasienter. Det er et diagnostisk verktøy som skaper trygghet og gir umiddelbare svar. Ta utdanning innen ultralyd for muskel- og skjelettdiagnostikk og få en ny, spennende klinisk hverdag.

Kjetil Nord-Varhaug, fysioterapeut og leder Apexklinikken

Ultralyd er et fantastisk verktøy for å vurdere strukturelle skader og dermed videre tiltak for disse. Det er også et pedagogisk verktøy som gir meg mulighet til å drøfte både bildefunn og fravær av bildefunn en-til-en med pasienten og kontekstualisere behandlingen i lys av dette. Jeg opplever at dette gir både meg og pasientene større trygghet i beslutningstagningen og bedre behandlingsutfall.

Stian Christophersen, fysioterapeut Apexklinikken og forfatter

Kurs i Norge.

Veibeskrivelse til Apexklinikken – Helsfyr, Fyrstikkalléen 3 b, 0661 Oslo – inngang Svovelstikka.

Parkering
Det finnes gode parkeringsforhold på Fyrstikktorget kun meter unna vår inngang. Husk å betale på automaten for å unngå forelegg

Hotell
Scandic Hotell Helsfyr er nærmeste hotell og er 5 min gange fra kurslokalet.

Samarbeidspartnere

IUPP er et samarbeid mellom Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA).

© Alle rettigheter: Ultralydscanning.no / PFF