LEVERANDØRER

Diagnostisk ultralydscanning av muskel og skjelett

 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har innledet et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge.

 

Disse sidene er laget for å gi helsepersonell utfyllende informasjon om våre kurs og videreutdanninger samt å gi pasienter muligheten til å finne kvalifisert behandler som kan undersøke deres lidelse.

 

Interessegruppen for Ultralyd i Privat Praksis er åpen for alt helsepersonell og driver blant annet Facebook forum for å sikre kunnskapsutveksling i faget.

Org nr: 918613439

NESTE UL KURS ER FULLTEGNET:

- Modul 2 basic - Skulder, albue og hånd

Dato: 16.09.2017 - 17.09.2017

 

Kurset er fulltegnet med venteliste. Send mail til kjetil@ultralydscanning.no om du vil delta men ikke rakk å sikre deg en plass.

 

 For plass på venteliste: kjetil@ultralydscanning.no

NESTE LEDIGE BASIC KURS:

- Modul 3 basic -Hofte, lysk, rygg og mage

Dato: 10-11.november 2017

 

UIPP arrangerer sammen med PFF og FUA basic UL kurs for helsepersonell  som ønsker å lære MSK UL.

Kursene gir tellende poeng hos PFF og er søkt godkjent for poeng/timer hos Legeforeningen.

 

- Påmelding via deltager.no

EKSEMPLER PÅ BILDER TATT VED EN ULTRALYDUNDERSØKELSE